สโมสรโรตารีพัทยามารีน่ามอบถุงยังชีพช่วยผู้ป่วยติดเตียงและอสม.ด่านหน้าชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ที่ ทำการชุมชนซอยกอไผ่ สมาชิกสโมสรโรตารีพัทยามารีน่านำโดย คุณเสาวนีย์ ทองคำ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีพัทยามารี เดินทางมามอบถุงยังชีพภายในประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนหนึ่งมอบให้ทางชุมชนซอยกอไผ่เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนตามเจตนารมณ์ของทางสโมสรโรตารี โดยมีนางกัญฐนา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและอสม.เป็นตัวแทนในการรับมอบและจะนำไปมอบต่อยังผู้ป่วยติดเตียงและอสม.ด่านหน้าที่ปฎิบัตงานส่วนรวมเพื่อชุมชนซอยกอไผ่ ในการปฎิบัติงานร่วมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการ ตรวจคัดกรองพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการแพร่ระบาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในชุมชน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาข์ความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นให้แก่ครอบครัวของผู้เดือดร้อน พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กันและกันให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ ไปให้ได้

Rotary Club of Pattaya Marina offer needed care bags to residents of Khopai community

On 20th July 2021 at Khopai Community, Rotary Club of Pattaya Marina led by Rotarian Saowanee Thongkham and members of Rotary Club of Pattaya Marina distributed needed care bags to terms bedridden and residential of Khopai community.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *