เทศบาลเมืองหนองปรือ มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือ  มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการ งบประมาณ 20,000 บาท

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ชุมชนบ้านกลาง  เวลา 10.00 น. นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองหนองปรือ มอบบ้านคนพิการ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับบ้านนางสำรวย รื่นแก้ว เลขที่ 11/2 หมู่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองหนองปรือร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้ที่จะได้รับการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต้องผ่านการประชาคมจากคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด งบประมาณ 20,000 บาทโดยมี เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบ

Nongprue town municipality offer the house for the disabled resident 

On Monday 4th October 2021 at Baan Klang community, Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality together with Nongprue Municipal Council Member District 1 were representatives of Nongprue Municipality presented the house and amenities needed to Mrs. Samruay Ruenkaew, Nongpure disabled resident.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *