คณะทำงานนายกเมืองพัทยาร่วมกับฟีนิกช์ กอล์ฟ คันทรีคลับแจกข้าวย่านมารีนพัทยาใต้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

คณะทำงานนายกเมืองพัทยาร่วมกับฟีนิกช์ กอล์ฟ คันทรี คลับแจกข้าวกล่อง 200 ชุดช่วยชาวบ้านย่านมารีนพัทยาใต้

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ หน้าซอยมารีนพัทยาใต้ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว นายวุฒิธร แสงอุไร คณะทำงานนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะ เดินทางมาแจกข้างกล่องโดยร่วมกับฟีนิกช์ กอล์ฟ คันทรี คลับสนับสนุนข้าวกล่องวันละ 200 กล่อง โดยวันนี้มอบให้ชาวบ้านที่หน้าซอยมารีนพัทยาใต้  และจะดำเนินการแจกต่อเนื่องในเขตเมืองพัทยาอีกกว่า 2 สัปดาห์ โดยให้ทางคณะทำงานนายกเมืองพัทยาดำเนินการนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 รวมทั้งประชาชนที่มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆโดยจะหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาจนครบ 2 สัปดาห์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น   

Phoenix Gold Golf & Country Club cooperated with Pattaya Working Team distributes cooked meals to citizens in Soi Marine South Pattaya.

On 6th October 2021 in front of Soi Marine South Pattaya area, Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor Advisor, Mr. Nikhom Sangkeaw, Mr. Wutthithorn Sangurai, Pattaya Mayor Working Team together with Phoenix Gold Golf & Country Club distributed 200 packs of cooked meal to help Pattaya citizens in Soi Marine South Pattaya area during the difficult Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *