ทีมงานตู้ชั่งยันหว่างเครือสหพัฒน์แหลมฉบังแจกถุงยังชีพ 300 ชุดช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ แหลมบาลีฮาย คุณชลาธร โพธิ์แก้ว คุณวิมลรัตน์  ชังวรค์  ทีมงานตู้ชั่งยันหว่าง นางสิริยา แซ่ชัย จิตอาสาเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงานตู้ชั่งยันหว่างเครือสหพัฒน์แหลมฉบัง รวมกว่า 16 คน ร่วมกันแจกถุงยังชีพ ภายในเป็นอาหารแห้งหลากหลายชนิดจำนวนกว่า 300 ชุดช่วยผู้ยากไร้ ผู้ที่ตกงานไม่มีรายได้จากพิษเศรษฐกิจและโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาข์ความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้ากิจการพิเศษของเมืองพัทยา จัดระบบระเบียบในการแจก ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ รวมถึงการจัดระยะห่าง หลังจากได้รับของแจกแล้วประชาชนจะต้องเดินทางกลับทันที ห้ามมาร่วมกลุ่ม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

Too Chang Yang Waan team distributes 300 help care bags to help citizens

On 5th August 2021 at Bali Hai Pier, South Pattaya, Khun Chalatorn Phokaew, Khun Wimonrat Changwar Too Chang Yang Waan  Sahapat Laem Chabang Representatives and team together with  Khun Siriya Saechai, Pattaya volunteer  distributed 300 help care bags to help Pattaya citizens during the Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *