นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ดูแลให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่  29 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลบางละมุง นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ดูแลให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งในการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งต่อไป เทศบาลเมืองหนองปรือ ขอเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 038-933119

Mayor of Nongprue Municipality cheer up his citizens during the Covid-19 vaccination

On 29th July 2021 at Banglamung Hospital, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality cheer up the Covid-19 vaccination of  Nongprue  senior residents aged 60 years and above and patients with seven chronic diseases : severe chronic respiratory disease, cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease, cancer of all types, diabetes and obesity.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *