หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนเข้าแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGO) ได้แก่ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  ศูนย์เมอร์ซี่พัทยา มูลนิธิบ้านจริงใจ มูลนิธิแฮนด์ทูแฮนด์ และอื่นๆ พดส.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ มูลนิธิเริ่มต้นใหม่ ศูนย์ธารชีวิต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ นำกระเช้าของที่ระลึกเข้าแสดงความยินดีกับนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และได้ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเทศบาลเมืองหนองปรือ และชุมชนต่างๆให้มีการพัฒนามากขึ้นต่อไป

Governmental and Non-governmental organizations congratulated to the Mayor of Nongprue Municipality

On 18th August 2021 at Nongprue Municipality, Governmental and Non-governmental organizations presented gift baskets to congratulate to the new Mayor of Nongprue Municipality Mayor Winai Inpitak.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *