เมืองพัทยาลอกท่อรอบเมืองพร้อมเก็บขยะคลองนาเกลือ

Please follow and like us:

เมืองพัทยาลอกท่อรอบเมืองพร้อมเก็บขยะคลองนาเกลือรองรับก่อนถึงฤดูฝนเพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น

Pattaya Good News Team

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 66 ในพื้นที่เมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยามอบนโยบายให้กับ สำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ดำเนินการตามแผนงานลอกและสำรวจท่อระบายน้ำ ภายในเขตเมืองพัทยาก่อนถึงฤดูฝนนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อให้ทันก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง ในแผนงานของเมืองพัทยา ใด้ดำเนินการจัดแผนงาน ดังนี้

1. จัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีมีน้ำท่วมขัง

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามผ่าน กรณีมีน้ำท่วมขัง

3. ขุดลอกท่อและสำรวจท่อระบายน้ำ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และบางส่วนอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

4. ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

5. กระสอบทรายแจกประชาชน

6. จัดกำลัง จนท.ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติ กรณีน้ำเข้าบ้านเรือน ประชาชน นำเครื่องสูบเร่งระบายน้ำช่วยเหลือในเบื้องต้น

On 18th May 2023, Pattaya city dredged the drainage around the city and clean up along Naklua Canal to speed flood drainage for the raining season. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *