อำเภอบางละมุงประชุมจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย เพื่อเป็นที่พักผู้ติดเชื้อโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อำเภอบางละมุงประชุมจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อเป็นที่พักผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมจัดตั้งสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตามท้องถิ่นต่างๆ ในเขตอำเภอบางละมุงโดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นที่พักผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ทั้งที่ผ่านการตรวจรักษาจากแพทย์ หรือยังไม่ผ่านการตรวจรักษาจากแพทย์ เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชน และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาที่รองรับผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลสนามซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือ จะใช้โรงแรมรมัญญา รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 555 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นศูนย์พักคอย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ คาดจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้

Banglamung district held a meeting for Community Isolation area providing for COVID-19 infected

On Wednesday 21st July 2021 at Banglamung District Office, Mr. Wuttisak Singhadecho, The Chief District Officer of Banglamung District was the president opens the meeting of Community Isolation area providing for COVID-19 infected.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *