สภ.เมืองพัทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลแก้ไขปัญหายาเสพ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สภ.เมืองพัทยาลงพื้นที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 13 และซอยบัวขาวเก็บข้อมูลแก้ไขปัญหายาเสพ

วันที่ 7  มิ.ย.64 เวลา 15.00 น. ที่ ชุมชนชุมสาย  พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา  หัวหน้า ชุดตำรวจมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับประธานชุมชนชุมสาย คณะกรรมการชุมชนชุมสาย และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเก็บข้อมูลร่วมชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพ ในโครงการ ชุมชนยั่งยืน ในโชนซอยเฉลิมพระเกียรติ 13 และซอยบัวขาว และซอยแตงโม  เพื่อทำการสุ่มคนหาและสอบถามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ที่อาจมีแฝงตัว อยู่ ซึ่งจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ต้องเน้นย้ำว่าไม่ได้เป็นการมาจับกุม และจะเป็นการ ช่วยเหลือนำมาบำบัด  แต่หากไม่เข้าร่วมโครงการและถูกจับได้จะถูกดำเนินคลีตามข้อกฎหมาย ซึ่งจะถือว่าให้โอกาสกลับตัวแล้ว โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ ให้ความร่วมมือ อาทิ  อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา และอื่นๆ  โดยผ่านขั้นตอนของกระบวนการ นำผู้เสพ ผู้ค้า มาเข้าร่วม โครงการชุมชนยั่งยืน โดยคาดว่าหลังจากลงพื้นที่ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว และสามารถ รวบรวมผู้เสพผู้ค้าที่มีความสมัครใจจะเข้าร่วมโครงการ ก็จะเปิดโครงการบำบัดภายในช่วงปลาย เดือนมิถุนายนนี้ โดยระยะเวลาโครงการทั้งสิ้นกว่า 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้โอกาสและคืนคน ดีสู่สังคมให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไป

Pattaya Police Station collected resident’s data in Soi Buakhao Pattaya

On 7th June 2021, Pattaya police station led by Pol. Maj. Chainarong Chaiin, head of community policing together with Mr. Jirawat Plukjai, ChumSai Community President and committee visited Soi Chaloem Phrakiat 13, Soi Buakhao and Soi Tangmo to collect resident’s data for solving drug problems in communities.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *