เทศบาลเมืองหนองปรือพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลาด โรงเรียน หมู่บ้าน โรงพัก รอบเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดรอบ 3

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ตลาดสดผู้ใหญ่กุ่ย ตลาดมหาชล ตลาดหนองปรือ สนามฟุตบอลแพลนเน็ต สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19) ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นรอบที่ 3 สำหรับมาตรการการป้องกันได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น และชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด สำหรับจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 10 จุด ดังต่อไปนี้ 1.หน้าห้องสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองหนองปรือ 2.หน้าโรงเรียนเนินพลับหวาน 3.หน้าหมู่บ้านเรือนภิษา 4.หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน 5.วัดสุทธาวาส 6.ตลาดเขาน้อยซิตี้ 7.ตลาดเขาตาโล พลาซ่า 8.บ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน 9.เซเว่น ตลาดรัตนกรไร่วนาสินธ์ 10.ซอยบุญสัมพันธ์ 2 ทุกท่านสามารถน้ำภาชนะ ไปใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อนำไปทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส บริเวณบ้านของตนเองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-933179

Nongprue town municipality sprayed anti- Covid-19 virus

On 21st April 2021, The Mayor of Nongprue municipality assigned Division of Public Health and Environment officials sprayed anti- Covid-19 virus at Local Fresh Markets and all over the Nongprue  area this to prevent from the third round of Corona Virus 2019.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *