มพย.เตรียมจัดงานสีสัน EEC ชายหาดเมืองพัทยา 22 – 25 ตค. 63

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเตรียมจัดงานเทศกาลสีสัน EEC ชายหาดเมืองพัทยา 22 – 25 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่​ 7​ ตุลาคม 2563 เวลา​ 14.00​ น. ห้องประชุมตากสิน​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิวัฒน์​ มหาผลศิริกุล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว​ กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวสีสัน EEC กิจกรรมย่อย​ การจัดเทศกาลสีสัน EEC​ โดยมีนายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา​ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน​ เข้าร่วมประชุม ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ​ บริการด้านการท่องเที่ยว​ กิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวสีสัน EEC กิจกรรมย่อย​ การจัดเทศกาลสีสัน EEC ในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 ณ.บริเวณริมชายหาดพัทยา ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมหารือการจัดงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมของการจัดงาน​ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายในงานมีการนำสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอาหารท้องถิ่น และสินค้าโอทอปประจำจังหวัดต่างๆ  ออกร้านจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีความหลากหลายทั้งทรัพยากรและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน การจัดงานมหกรรม “สีสันตะวันออก” ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล และเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรักษาตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกิดการประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ พร้อมทั้งภาพลักษณ์ ภายใต้แบรนด์ “สีสันตะวันออก” EEC

On 7th October 2020 at Taksin Pattaya City’s Meeting Room, Pattaya City held a meeting about preparing for Eastern Economic Corridor festival which will be held on Pattaya Beach during 22-25 October 2020.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *