เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชนกว่า 200 ชุดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณภายในซอยชุมชนกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และที่ปรึกษา ลงพื้นที่ แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชนกว่า 200 ชุดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดด้วยความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในชุมชน และเพิ่มระยะห่างทางกายภาพจนเป็นสุขนิสัย ซึ่งที่ผ่านมาช่วยทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด และจัดทำแนวทางการจัดการเบื้องต้นในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโดยการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประชาชนได้มีความรู้ในการเฝ้าระวัง นำไปสู่การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองเบื้องต้น และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสต้องใส่ สแกนไทยชนะ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการในการเข้าถึงประชาชน ในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

Pattaya City and Khopai Community distributes 200 packs of hygienic mask and hand sanitizer gel to residents

On 21st February 2021, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president together with Mr. Nikom Saengkeaw, Pattaya Mayor working team along with Khopai committee team visit residents along the Khopai Community area to distribute 200 packs of hygienic mask and hand sanitizer gel.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *