กลุ่มเรารักชลบุรี VS กลุ่มคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี กำหนดวันเลือกในวันที่ 20 ธ.ค.63

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English         

กลุ่มเรารักชลบุรี VS กลุ่มคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี กำหนดวันเลือกในวันที่ 20 ธันวาคม 2563                    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ อบจ.ชลบุรี วันแรกมีผู้ลงสมัครชิงชัยเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 คน คือกลุ่มเรารักชลบุรีนายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีล่าสุด ซึ่งจับสลากได้หมายเลข1 และผู้สมัครอีกหนึ่งท่านจากกลุ่มคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี หรือ CHANGE CHONBURI หมายเลข 2 คือ นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ทั้งนี้ในส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีผู้มาลงสมัครทั้งแบบกลุ่มและอิสระ มาร่วมลงสมัครทั้ง 42 เขต ส่วนในเขตอำเภอบางละมุง มีจำนวน 9 เขต สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะมีการเลือกตั้งจำนวน 1 คน ส่วนสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี จำนวน 42 คน 42 เขต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และกำหนดวันเลือกในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

On 2nd November 2020 at Chonburi was the candidates for the president of Chonburi Provincial Administrative Organization, We love Chonburi Party#1 VS Change Chonburi praty # 2. Tere are 42 candidates. The election date will be held on 20th December 2020.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *