กศน.อำเภอบางละมุงร่วมชุมชนชุมสายเปิดสอนทำขนมไทยให้แก่นักเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กศน.อำเภอบางละมุงร่วมชุมชนชุมสายเปิดสอนทำขนมไทยให้แก่นักเรียนนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชุมชนชุมสาย นางประพิศ นพประชา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ผอ.กศน.) อำเภอบางละมุงร่วมชุมชนชุมสายเปิดสอนทำขนมไทยหลักสูตรระยะสั้น 10 ชั่วโมง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 สร้างงานสร้างรายได้สู้โควิดให้กับนักเรียนที่สนใจอยากจะต่อยอดความรู้นำไปประกอบอาชีพ ซึ่งได้ทำการสอนทำขนมถ้วยฟูและขนมดอกฟักบัวโดยการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนำมาแปรรูปมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำ ภาคทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฎิบัติจริง ผู้ที่เข้าเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

Banglamung Office of Non-Formal and Informal Education cooperated with ChumSai Community teach students to cook Thai traditional dessert.

On 19th February 2021 at ChumSai Community, Mrs. Prapit Noppracha, director of Banglamung Office of Non-Formal and Informal Education cooperated with ChumSai Community held Thai traditional dessert cooking course to teach students. The class was held from 18th -19th February 2021; to give an occupational to the students was the objective of the cooking class.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *