เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาเลือกให้เป็น “เทศกาลท่องเที่ยวทางทะเล 1 ใน 3 เทศกาลที่สำคัญของเอเชีย”

Please follow and like us:

Pattaya International Fireworks Festival is named as “1 of 3 major marine tourism festivals in Asia

PR/ ภาษาไทย

เมื่อ 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง มารีน่า เบย์  เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้บริหารผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม และแสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ชลบุรีจุดหมายของนักเดินทางไมซ์” เพื่อเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานเดินทางมาจัดกิจกรรมต่างๆในจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ TMA -Innovation Trip: Smart Technology for Smart Business ซึ่งเมืองพัทยา มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี อาทิ เทศกาลพลุนานาชาติ ที่ได้รับเลือกให้เป็น “เทศกาลท่องเที่ยวทางทะเล 1 ใน 3 เทศกาลที่สำคัญของเอเชีย” เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา, เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ “มหานครการบินภาคตะวันออก” ที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองประมาณ 30 ก.ม.โดยรอบสนามบิน (พัทยาถึงระยอง) ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ต้องการให้เกิดเป็นเมืองท่าและเมืองธุรกิจสำคัญของประเทศไทย โดยเชื่อมโยงเป็นส่วนขยายของกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปทางตะวันออก ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ เพื่อ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินและประตูเศรษฐกิจสู่เอเชีย

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *