ลดความแออัดในโรงพยาบาลเมืองพัทยาจ่ายยาคนไข้ที่ชุมชนชุมสาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสายร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อสม.ชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ออกหน่วยให้บริการประชาชนในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยตามแพทย์สั่ง จากแต่เดิมประชาชนชนต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ และในช่วงนี้ในภาวะโควิด จึงได้มีนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เพราะที่ชุมชนชุมสายมีการจัดจุดคัดกรอง และสถานที่เพียงพอสำหรับรองรับมาตรการการเฝ้าระวังของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ทั้งการ ตรวจวัดไข้ จุดบริการเจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งยังให้บริการตรวจคัดกรองโรคในเบื้องต้น วัดความดัน  ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งการให้บริการจ่ายยาคนไข้ลดความแออัดในโรงพยาบาลคาดว่าจะดำเนินการไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เนื่องจากสถานการเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และกิจกรรมของ ศสมช.ชุมชนชุมสายก็จะกลับให้บริการประชาชนตามปกติทุกวันอังคาร เวลา 08.00 น.-12.00 น.

On 9th February 2021 at ChumSai Community, Mr. Jirawat Plukjai ChumSai Community President along with committees and Pattaya City Hospital officials held the Pattaya Mobile Unit for prescribing medicines to patients who normally receive the medicines in the hospital.  The objective was to reduce crowed and prevent Corona Virus 2019 in the hospital area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *