โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพัทยาใต้กำหนดแล้วเสร็จ 6 มิ.ย. 64

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ถนนพัทยาใต้ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวถึงโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพัทยาใต้ ที่ส่งผลให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า โครงการดังกล่าวได้มีการขุดพื้นที่ถนน ตั้งแต่ช่วงสีแยกพัทยาใต้ยาวไปจนถึงปากทางพัทยาใต้ ซึ่งเป็นการรื้อผิวถนนแอสฟัลท์เดิม เปลี่ยนเป็นถนน ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงบ่อพักน้ำจำนวน 231 บ่อ ยาวประมาณ 1,662 ม. โดยเมืองพัทยาว่าจ้างบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทยาใต้ค้าไม้เป็นผู้รับเหมาโครงการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่  6 มิถุนายน 2564 รวม 300 วัน งบประมาณ 22,590,000 บาท โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยาเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจจ้างงานซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายรายเผยว่าได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่างมาก เนื่องจากการสัญจรไม่สะดวกไม่สามารถเลี้ยวขึ้นไปทางถนนปากทางพัทยาใต้ได้ การจราจรติดขัดเพราะเดินรถได้ทางเดียว มีฝุ่นละอองฟุ้งจำนวนมากจากการขุดเจาะ ร้านค้าที่อยู่ริมถนนไม่สามารถค้าขายได้ดังเดิมยอดขายลดลงกว่าครึ่งหนึ่งเนื่องจากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกสบาย อยากให้ทางเมืองพัทยาหาแนวทางช่วยเหลือเรื่องผลกระทบเหล่านี้เพื่อบรรเทาข์ทุกให้แก่ประชาชน

On 5th February 2021, the reporter was informed by Pattaya citizens that along South Pattaya Road are very difficult to travelling around that area due to road fixing. The South Pattaya road surface renovation Project will end by 6th June 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *