เปิดโครงการศสมช.ชุมชนอรุโณทัยรักสุขภาพส่งเสริมกีฬา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เปิดโครงการ ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน (ศสมช.) ชุมชนอรุโณทัยรักสุขภาพส่งเสริมกีฬา แอโรบิค ลีลาส ไลน์แดนซ์ สุขภาพแข็งแรงต้านโรคภัยไข้เจ็บ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชุมชนอรุโณทัย นางสายยิ่ง ม่วงทอง ประธานศสมช.ชุมชนอรุโณทัย นายอำนวย ม่วงทอง รองประธานชุมชนอรุโณทัย ได้เปิดกิจกรรมโครงการ ศสมช.ชุมชนอรุโณทัยรักสุขภาพส่งเสริมกีฬา แอโรบิค ลีลาส ไลน์แดนซ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกายที่หลากหลาย

บิค เริ่มด้วยการวอร์มร่างกาย ตามด้วยท่า สเต๊ปทัช อีซี่วอล์ค วอล์คฟอร์เวิร์ด วอล์คคอนเนอร์ สเต็ปแอล   ตามแบบแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาโดยเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบทุกเพศทุกวัย โดยท่าทางการเต้นต่างๆของแอโรบิค สามารถนำไปประยุกต์เป็นท่าเต้นของ ลีลาส ไลน์แดนซ์ ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย นอนหลับสบายสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมออกกำลังกายสามารถเข้าร่วมได้ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17.00 น. -18.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

On 5th February 2021 at Arunothai Community, Mrs Saiying Muangthoong, Arunothai Primary Health Care Center president along with Mr.Amnouay Muangthoong, Arunothai Community Deputy President opened Arunothai Primary Health Care Center with Aerobic Dance campaign for residents free of charge every Friday to Sunday from 5 p.m – 6 p.m.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *