มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้านชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ให้แก่ชาวบ้านชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นำโดยนางสุกันยา อิทธิชัยเจริญ ตัวแทนภาคตะวันออกมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติพร้อมด้วยเหล่า อาสาสมัครกู้ภัยโควิดรุ่น 9 และส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ 110 ชุด ให้แก่ชุมชนซอยกอไผ่ โดยมีนายวิรัตน์ จ้อยจินดาประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชนฯคอยให้การต้อนรับและจัดระเบียบในการแจกสิ่งของให้แก่ประชาชนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 มารับบัตรคิวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการเว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งได้มอบให้แก่ประชาชนคนละ1 ชุด ใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ผักผลไม้พื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคภัยไข้เจ็บ อาทิ ฟ้าทะลายโจร น้ำกระชาย รวมทั้งหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรธรรมชาติ และอื่นๆรวมเป็นจำนวน 110 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนในชุมชน

Agri Nature Foundation donated help care bags to Khopai Residents

On 30th May 2021 at Khopai community, Agri Nature Foundation led by Mrs. Sukanya Ittichaicharoen, Eastern region representative along with the 9th COVID-19 volunteer team and involved group donated 110 help care bags to help Khopai residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *