สโมสรโรตารีอี – คลับ ดอลฟิน พัทยามอบ 100,000 ช่วยเหลือรร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สโมสรโรตารีอี – คลับ ดอลฟิน พัทยาฯ มอบเงิน 100,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ดร.มาร์เกรท เดเทอร์ นายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล คุณมณียา เองเงลคิง ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค โรตารีสากล ภาค 3340 ดร.ออทม่า เดเทอร์ อดีตนายกสโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยาฯ ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาจำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯโดยมีนาย ชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนกล่าว ขอขอบพระคุณและให้การต้อนรับ เนื่องด้วยทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำยอดการบริจาคลดลง จึงทำให้คนตาบอดใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก จึงขอรับบริจาคสิ่งของขาดแคลน หรือเงิน สำหรับใช้ซื้อสิ่งของจำเป็น สำหรับการดูแลเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตารวมถึงนักเรียนที่จะมาอยู่ประจำในภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงทางโรงเรียนทาง สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยาฯจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้ทางมูลนิธินำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ทางมูลนิธิจึงอยากขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่านที่มีความประสงค์จะทำบุญช่วยเหลือทางมูลนิธิ ในการบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค หรือจะเป็นเงินบริจาคให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้ภารกิจในการพัฒนาผู้พิการทางสายตาสามารถดำเนินต่อไปได้ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นเงินสามารถโอนเงินบริจาคมาได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทยาสาย 2 ชื่อบัญชี “ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536)” เลขที่บัญชี 669 -2 -10787-4 โทรศัพท์ 038 – 2254795

Rotary E-Club Dolphin Pattaya donated 100,000 baht to Pattaya Redemptorist School for the Blind.

On 29th January 2021, Dr. Margret Deter, the Club President of Rotary E-Club Dolphin Pattaya along with AG. Maneeya Engelking, Assistant Governor Zone 5 (2020-2021) District 3340 R.I., , Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E Club of Dolphin Pattaya International Thailand and club member visited Pattaya Redemptorist School for the Blind to donate 100,000 baht.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *