เทศบาลเมืองหนองปรือร่วมวัดสุทธาวาสเปิดตู้ปันสุขช่วยประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือร่วมวัดสุทธาวาสเปิดตู้ปันสุขช่วยประชาชนที่รายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ วัดสุทธาวาส ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเปิดกิจกรรมตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เป็นการสร้างสังคมคุณธรรม สังคมแห่งความเอื้ออาทร ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” โดยกิจกรรม “ตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย” โดยสิ่งของจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ไก่  ปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมอาทิ วัดสุทธาวาส กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ห้างสรรพสินค้าเทศโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค บริษัทน้ำดื่มธาราทิพย์ สนับสนุนน้ำดื่มซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข เชิงรุกด้วยพลังเครือข่าย” เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจัดทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

On 25th January 2021, Nongprue Municipality cooperated with Sutthawat Temple opened  “Pan Suk Box” (dried food, eggs, drinking water, snacks, daily use materials, and many more items) to help local citizens during the 2nd wave COVID -19. The“Pan Suk Box” project starts from 25th January and will end 19th February 2021, which is provide on Monday, Wednesday and Friday stating from 3 p.m. at Sutthawat Temple.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *