เมืองพัทยาเข้าดำเนินการแก้ไขขุดเจาะลอกท่อระบายน้ำเอ่อล้น ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเข้าดำเนินการแก้ไขขุดเจาะลอกท่อระบายน้ำเอ่อล้น ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน น้ำเอ่อล้น ส่งกลิ่นเหม็นปากซอยเฉลิมพระเกียรติ 17

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม 2564  ที่บริเวณปากซอยเฉลิมพระเกียรติ 17 นางฉลวย ดิษฐการ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาลงพื้นที่ดำเนินการขุดขุดเจาะลอกท่อระบายน้ำเอ่อล้นตามที่ชาวบ้านร้องเรียนน้ำเอ่อล้นส่งกลิ่นเหม็นมากว่า 2 เดือน เนื่องจาก กฟภ.เมืองพัทยาได้ทำการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าและได้ทำการเทปูนไปทับทางระบายน้ำส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้ เกิดการเอ่อล้นส่งกลิ่นเหม็น ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนโดยทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการนำเครื่องขุดเจาะปูนเพื่อเป็นทางระบายน้ำพร้อมทั้งดำเนินการใช้รถดูดสิ่งปฎิกูลเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการกว่า 2 ชม.กว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้เพื่อให้การระบายน้ำให้เป็นไปตามปกติตามระบบการระบายน้ำของเมืองพัทยาตามเดิม

On 28th January 2021, Pattaya city dredged the drainage in front of  Soi Chaloem Phrakiat 17 to speed flood drainage as the residents complain. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *