เมืองพัทยาลงพื้นที่ ทำหมันสุนัขและแมว พื้นที่หนองใหญ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาลงพื้นที่ ทำหมันสุนัขและแมว พื้นที่หนองใหญ่ ตัดวงจรการกำเนิดสุนัขจรจัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00  บริเวณหนองใหญ่ ซอย 2 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์เมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวจร โดยนำรถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่มารณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวจร ที่ไม่มีเจ้าของ หลังที่ผ่านมามีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ร้องว่าบริเวณดังกล่าวมีสุขนัขจรจัด เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเกรงว่าภายหน้าอาจจะมีการแพร่พันธ์เกินจะควบคุมได้ อาจส่งผลสร้างความเดือนร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้ได้  หลังรับคำร้องในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับสัตวแพทย์เมืองพัทยา นำรถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ ลงพื้นที่รณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวจร เพื่อควบคุม ลดการแพร่พันธุ์ของสุนัขและแมวจร เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาและยังเป็นอีกทางในการควบคุมของการแพร่พันธ์ในสุขนัขและแมวจร อีกทางหนึ่งด้วย

On 27th November 2020, Mr. Manote Nongyai, Pattaya Deputy Mayor, along with Pattaya Deputy Mayor, and the Pet Surgery Mobile Car officials held The Pet Surgery Mobile Car for vaccination and helping pets for free of charge at Nongyai area. The objective is to reduce the newborn of stray dogs and cats in Pattaya city.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *