เมืองพัทยาซ่อมท่าเรือหน้าบ้านเกาะล้าน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาซ่อมท่าเรือหน้าบ้านเกาะล้านเพื่อฟื้นฟูความสวยงามช่วงปิดเกาะ

วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ท่าเรือหน้าบ้านเกาะล้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ สั่งการเจ้าหน้าที่ทีมงานเกาะล้านดำเนินการตรวจสอบสถานที่บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน เนื่องจากก่อนหน้านี้การใช้งานท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน รับนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 8,000 -10,000 คนต่อวัน ในช่วงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวดีๆ จนเสื่อมสภาพทรุดโทรม ทั้งนี้เพื่อทำการซ่อมแซม และบำรุงจุดที่เกิดการชำรุดทรุดโทรม ในการหล่อปูนเสริมในส่วนที่ชำรุดแตกหักต่างๆ ให้แข็งแรงและสวยงามเป็นบางช่วง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ในเบื้องต้น ตามนโยบายการผลักดันบ้านเกาะล้านโฉมใหม่ ในการพัฒนาหลายมิติเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนาเมืองพัทยา ไปสู่เมืองท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจ EEC ซึ่งทั้งนี้ในโครงการระยะยาวเกาะล้าน ยังมีแผนงานในการพัฒนารอบด้านในอนาคต ไม่แพ้เมืองพัทยาอีกด้วย

On 11th January 2021, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor assigned Koh Larn Pattaya officials to renovate Harbour Island home (Na Baan Pier, Koh Lan) during the Island Lockdown.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *