ทม.หนองปรือพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน QR CODE

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน QR CODE

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ชั้น 1 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับมอบป้าย QR CODE ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ จากคุณสมวัชร์ ทัตตานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท มอสโทริ จำกัด ซึ่งเป็นผุ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ผู้คิดค้น QR CODE ของเทศบาลเมืองหนองปรือ ทั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้ทันยุคสมัย รวดเร็วทันใจรับใช้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นพื้นที่ ที่ใหญ่รองลงมาจากพื้นที่เมืองพัทยาและมีอาณาเขตติดต่อกัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่มีครอบครัวคนไทย ลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองไทยจึงอยากให้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน QR CODE จากโปรแกรม ไลน์ เพราะปัจจุบันทุกคนล้วนใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางเทศบาลได้มีการพัฒนารองรับในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยผู้ที่สนใจจะร้องเรียนร้องทุกข์สามารถสแกน QR CODE ทั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการได้รับบริการของเทศบาลเมืองหนองปรือ

Nongprue municipality set up complain procession online for resident by using QR CODE

On 29th September 2020, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue municipality along with Municipal Council received QR CODE label for resident to complain procession online which provided by MOSTORI Company (Digital Provider).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *