มพย.ร่วมจิตอาสาพระราชทานเร่งช่วยชาวบ้านที่ถูกพายุฝนถล่ม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อำเภอบางละมุงพิจารณาให้ความช่วยเหลือประมงผู้ประสบภัยพายุหมุนงวงช้างกรณีเรือประมงจมและกู้ขึ้นมาซ่อมแซม

บ่ายวันที่ 5 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ว่าที่ร้อยตรี พุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประมงผู้ประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง 1 ราย คือ นายสนิท พิมอุบล อยู่บ้านเลขที่ 143 ม.3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ที่เรือประสบภัยธรรมชาติ (พายุหมุนงวงช้าง) ขณะทำการประมงที่บริเวณเกาะมารวิชัย อ.บางละมุง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 จนเรือประมงได้รับความเสียหาย มูลค่าโดยรวม 92,700 บาท แต่ทั้งนี้จากการพิจารณาของคณะกรรมการโดยได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบางละมุงนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือสำหรับเรือประมงที่มีขนาดความยาวตลอดลำเกินกว่า 10 เมตร จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีเรือประมงจมและกู้ขึ้นมาซ่อมแซมให้ใช้การได้ ซึ่งสำหรับเคจนี้จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่ากู้เรือเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินลำละ 25,000 บาท พร้อมค่าซ่อมแซมเรือประมงและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่ไม่เกินลำละ 70,000 บาท โดยหลังจากนี้  นายสนิท เจ้าของเรือประมงผู้ประสบภัยในครั้งนี้สามารถขอรับเงินเงินช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

Banglamung District consideration to help Strom Victims fishermen

On 5th September 2020 at Banglamung District’s meeting room was the meeting on the topic of Banglamung District is consideration to help the fishermen in Bangchang, Rayong who was the storm (waterspout) victim during his fishing routine on the 4th September 2020.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *