มพย.มอบข้าวสาร 50 ถุง มูลนิธิกระท่อมพระสิริ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยามอบข้าวสาร 50 ถุง  มูลนิธิกระท่อมพระสิริ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.30. น. ที่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภาสกร อยู่สมบูรณ์  ผู้ช่วยเลขนุการนายกเมืองพัทยา เป็นตัวแทนของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำข้าวสารถุงละ 5 กิโลจำนวน 50 ถุง นำมามอบให้แก่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระท่อมพระสิริ เป็นตัวแทนรับมอบ  สำหรับการมอบข้าวสารในครั้งนี้ด้วยความห่วงใยของ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่มีความห่วงใยหลังทราบหลังทราบว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยความเป็นห่วงในการเป็นอยู่ของผู้ป่วยภายในมูลนิธิฯวันนี้ จึงได้มอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง  มอบไว้เพื่อให้นำไปบริโภค ซึ่งการจัดมอบดังกล่าวยังเป็นการช่วยบรรเทาในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในมูลนิธิฯอีกด้วย

Pattaya City donated 50 bags of rice to the Glory Hut Foundation

On 30th September 2020, Mr. Pasakorn Yoosomboon was the representative of Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor offering 50 bags of rice (5 kg. per each bag) to The Glory Hut Foundation, Pong area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *