กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมกับ ศอท.เมืองพัทยา จัดเสวนา แก้ไขปัญหายาเสพติดควบคุมโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซอยกอไผ่เมืองพัทยา ร่วมกับ ศอท. เมืองพัทยา จัดเสวนา แก้ไขปัญหายาเสพติดควบคุมโควิด –19 ในชุมชน (A Day For Pattaya) ครั้งที่ 1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาชุมชน ให้การต้อนรับนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์​ (ศอท.) จิตอาสาเมืองพัทยาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเสวนา การพัฒนา เมืองพัทยา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุขและเพื่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนโดยปรึกษาหาแนวทางการปฎิบัติงานและการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาบูรณาการ่วมทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนผ่านทาง 1337 คอลเซ็นเตอร์เมืองพัทยา หรือผ่านมาทางประธานชุมชนต่างๆ ทางประธานชุมชนในแต่ละพื้นที่ก็จะทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆและเข้าดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ง่ายต่อการปฎิบัติงาน ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด โดยการสนับสนุนกีฬาในชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้นภายในชุมชน หากมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมาจากต่างพื้นที่ให้แจ้งทางด้านประธานชุมชนนั้นนำเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้าตรวจสอบในทันที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

On 15th July 2020, Mother of Land Fund winning drug-prevention at Khopai Community Pattaya cooperated with Pattaya City held the 1st “A Day For Pattaya” seminar on the drug-prevention topic.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *