เมืองพัทยาเตรียมผุดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนจอมเทียนสาย 2

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเตรียมผุดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนจอมเทียนสาย 2 หารือลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2 ช่วง และสิ้นสุดโครงการวันที่ 25 พ.ย. 63

เมื่อช่งเช้าวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา มอบหมายให้นายบุญทวี สิงขรอาจ นายช่างควบคุมโครงการฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสาย 2 (ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล)โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสภ.เมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา จอมเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการทำงานที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด เช่น การปิดจราจรก่อนดำเนินการก่อสร้างการรื้อถอนเสาไฟฟ้า เสาไฟส่องสว่างที่ต้องเปิดพื้นถนนขึ้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมืองพัทยาพิจารณาตามสาเหตุปัญหา และดำเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำธรรมชาติให้กว้างขึ้นการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำลงทะเลให้มากขึ้น การปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมให้มีศักยภาพในการรองรับการระบายน้ำได้เพียงพอโดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ตลาดร่มโพธิ์ ถึงช่วงโค้งมัจฉานุ ยาว 500 เมตร วางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 เมตรพร้อมบ่อพัก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะเวลา 20 ก.ค.ถึง  30 กันยายน ช่วงที่  2  โค้งมัจฉานุถึงโค้งดงตาล ความยาว 450 เมตร วางท่อระบายน้ำ HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,600 เมตรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.ถึง 25 พ.ย.63 โดยว่าจ้างบริษัท แอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มดำเนินการรวม 180 วัน ตามแผนโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเมืองพัทยา 10 โครงการ ที่ใช้งบประมาณรวมกว่า 280 ล้านบาท รองรับการเป็นศูนย์กลาง EEC อย่างมีประสิทธิภาพ

On 14th July 2020 at the Pattaya City Hall’s meeting room 251, there was a meeting on Pattaya City is preparing to start drainage system construction project at Jomtien Second road topic. The construction is divided into two phases; which is starting from 20th July to 30th September 2020 at Rompho Market, then from 1st October – 25th November 2020 to Jomtien Dongtan beach.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *