ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะสั้นเน้นกลุ่มคนไทยที่มาแบบครอบครัวโครงการตะลุยเก็บเกี่ยวพาลุกเที่ยวชลบุรี

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะสั้นเน้นกลุ่มคนไทยที่มาแบบครอบครัวโครงการตะลุยเก็บเกี่ยวพาลุกเที่ยวชลบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ โรงแรมกรีนปาร์ค พัทยา ที่การประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงปัญหาแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยานางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา เผยแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น มี.ค.-พ.ค.63 ในช่วงซัมเมอร์เน้นกลุ่มคนไทยที่มาแบบครอบครัวในการที่ผู้ปกครองพาเด็กในช่วงที่ปิดเทอมชวนเที่ยวชลบุรีและเมืองพัทยา ในโครงการตะลุยเก็บเกี่ยวพาลุกเที่ยวชลบุรี ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทะเล สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะและเอกชน โดยจะดึงผู้ประกอบการต่างๆกว่า 50 ราย ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะสั้นในการจัดแคมเปญ และโปรโมชั่นต่างๆ พร้อมเชิญชวนสถานศึกษารัฐและเอกชนจาก กทม.และปริมณฑล ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยแบบครอบครัวพักผ่อนช่วงซัมเมอร์ให้เกิดการจับจ่ายหมุนเวียนแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในระยะสั้น

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผย พร้อมพักดันด้านการประกวดและการแข่งขันกีฬาและด้านวัฒนธรรมไทยระดับโลก หรือ (ดิจิตอลมอเตอร์สปอร์ต) ที่จะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ เช่นที่ได้เริ่มดำเนินการอย่างการประกวดวงดุริยางค์ ระดับโลก รวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในด้านต่างๆให้สมกับเมืองพัทยาที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านกีฬาในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

TAT promotes sort-term tourism campaign for Thai family tourists. 

On 12th February 2020 at Green Park Resort Pattaya, Pattaya Business Tourism Association (PBTA) held an annual monthly meeting.  Mrs. Pinnart Charoenpol, Tourism Authority of Thailand Pattaya Office Director said about promotes the sort-term tourism campaign in Chonburi and Pattaya during summer from March to May 2020 for Thai family tourists. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *