เมืองพัทยาจัดประชุมโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาจัดประชุมโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ

28 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเพื่อการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือโดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังฯ เป็นจำนวนมากโดยผลจากการประชุมในครั้งนี้เมืองพัทยาจะนำเสนอตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาโดยในเบื้องต้นเสียงส่วนมากของประขาชนที่ส่งตัวแทนจาก 42 ชุมชนมาร่วมรับฟังความคิดเห็นส่วนมากกว่า 90 % เห็นด้วยในการจัดสร้องอาคารจอดรถ 5 ชั้นตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาโดยเฉพาะวันหยุดเสาร-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาเลือกซื้ออาหารทะเลมารับประทานบริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ แต่ประสพปัญหาที่จอดไม่เพียงพอต้องวนหลายรอบกว่าจะหาที่จอดได้ โดยหากดำเนินโครงการอาคารจอดรถจะสามารถรองรับรถได้จำนวน 300 กว่าคัน จากเดิมได้ประมาณ 100 กว่าคัน ด้วยงบอุดหนุนจำนวน 90 ล้านบาท  เนื้อที่ประมาณ 1-178 ไร่ ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 63 –64 พร้อมเตรียมพัฒนาปรับปรุงตลาดโฉมใหม่ทันสมัย โดยจะมีการปรับปรุงตลาดลานโพธิ์เดิม ให้เป็นตลาดมาตรฐานในอนาคต จำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกนักเที่ยวต่อยอดผลประโยชน์คนในพื้นที่ให้มีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นชาวพัทยา

On 28th August 2020 at the meeting room of Sawangboriboon Foundation Pattaya, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor being the president, opens the meeting about Pattaya planning to build 5th floors Parking Building at Lan Po Market in Naklua. There were Pattaya Deputy Mayors, members of Pattaya City council, Pattaya communities’ leaders and committees, and Pattaya citizens joined the meeting.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *