กิจกรรมวันเด็กชุมชนซอยกอไผ่ปลูกฝังเยาวชนเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กิจกรรมวันเด็กชุมชนซอยกอไผ่ปลูกฝังเยาวชนเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมคณะกรรมการชุมชน และส่วนเกี่ยวข้องจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ชุมชนซอยกอไผ่ โดยในงานมีบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมากโดยทางประธานชุมชนซอยกอไผ่ได้กล่าว ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมให้โอวาสแก่เยาวชน  ให้รู้ถึงคุณงามความดี ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และพร้อมพลักดันด้านกีฬา และกิจกรรมในยามว่างเข้ามาสอดแทรก อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในชุมชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยบรรยากาศภายในงานมีการ จัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มฟรี มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ทำคุณงามความดีแก่ชุมชน พร้อมจับแจกของรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ่เป็นจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่สามารถทำประโยชน์ได้ ของเล่นเด็ก ขนม และอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุน จากชุมชนฯ รวมไปถึง ผู้ใหญ่ ใจดีหลายๆท่าน เพื่อเป็นของรางวัล ให้เด็กๆที่มาร่วมสนุกในวันงานวันนี้

Khopai Community held the National Children’s Day 2020

On Sunday 12th January 2020 at Khopai Community, Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor advisor, Mr. Nikom Saengkeaw, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Advisor Team, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Khopai committees and involved organizations held the National Children’s Day 2020. There were packed of children and parents join the event.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *