บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในเมืองพัทยาปี 63

Please follow and like us:

Pattaya Good New Team

ภาษาไทย/English

บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในเมืองพัทยาปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบง่าย บางวัดไม่ได้เปิดให้มีการเวียนเทียน แต่ปชช.ยังมีการออกมาทำบุญตามปกติตามความเชื่อ

วันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันเข้าพรรษา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการทำบุญตามวัดต่างๆใน พื้นที่เมืองพัทยา พบว่ามีประชาชน ออกมาทำบุญกันตามปกติ เป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากทางครม. มีมติเห็นชอบให้อนุมัติวันหยุด 4 วันรวด ช่วงวันพระใหญ่ ต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่ 4 -7 กรกฎาคม 2563 โดยประชาชนที่มาทำบุญที่วัดต่างป้องกันตามมาตรการนิวนอร์มอล สวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคมในการนั่ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีการซื้อหลอดไฟนีออน และเทียนพรรษา มาบริจาคแก่ทางวัด ตามความเชื่อ ที่จะเพิ่มแสงสว่างนำทางให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยประชาชนที่มาที่วัดนั้นส่วนใหญ่ จะนุ่งขาวห่มขาว หรือแต่งกายสำรวมสุภาพ ถือศีลกินเจ ในช่วงวันเข้าพรรษา ซึ่งระยะเวลาการถือศีลนั้น อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคล ซึ่งเชื่อกันว่าหากทำมากก็จะได้ผลบุญ ที่กลับมามากตามมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่เมืองพัทยาเป็นเวลานาน ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำบุญของชาวพุทธ กลับไปเผยแพร่ยังประเทศตนเอง  ได้ทราบถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงาม โดยช่วงค่ำของวันอาสาฬหบูชา ในปีนี้ บางวัดในเมืองพัทยาไม่ได้เปิดให้มีการเวียนเทียนเพื่อควบคุมโรค อาทิ วัดเขาเสาธงทอง วัดหนองปรือ ส่วนวัดที่เปิดให้เวียนเทียน ตามปกติได้แก่ วัดสุทธาวาส วัดชัยมงคลพระอารามหลวง วัดบุญสัมพันธ์ วัดธรรมสามัคคี เป็นต้น

On 6th July 2020, the reporter surveyed temples in Pattaya area on the occasion of Asarnha Bucha Day and Buddhist Lent Day. There were Pattaya Buddhist citizens who make merit and offer food to the monks in the morning and in the evening attended the candlelight procession at many temples in Pattaya area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *