สภ.เมืองพัทยาร่วมจิตอาสาพระราชทานอ.บางละมุงร่วมมอบสิ่งของให้รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

Please follow and like us:

สภ.เมืองพัทยาร่วมจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุงร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

Pattaya Good News Team

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ก.ย. 66 ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยตำรวจภูธรภาค ๒ พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชลบุรี  คณะแม่บ้านตำรวจ คณะกต.ตร.สภ.เมืองพัทยา ร่วมเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา  โดย นายชิด หนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยาและคณะครู เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ทั้งนี้เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมร่วมกัน โดย นายชิด หนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยาและคณะครู เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

สำหรับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมามอบในครั้งนี้ อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ปลากระป๋อง เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว ชุดเครื่องอาบน้ำ ไข่ไก่ และชุดกีฬา ทั้งนี้หลังจากมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้ว ทางบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยคณะได้ขึ้นรถประกอบอาหารของตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อปรุงอาหารสดใหม่ให้กับนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา ได้รับประทานเป็นอาหาร

โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 เป็นประธานในพิธี ๕.๒ จิตอาสา ๙๐๔  และจิตอาสาพระราชทานเมืองพัทยา, ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.เมืองพัทยา,โดยหลังจากมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้โรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วได้มีการลงพื้นที่ เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางพื้นที่พัทยาใต้ เขาทัพระยาและชุมชนกอไผ่ พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้พิการจากอุบัติเหตุ อายุ 15 ปี และพิการแต่กำเนิด อายุ 9 ปี รวมจำนวน 2ราย ในการทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *