เมืองพัทยาจัดงานลอยกระทงในคืนฮาโลวีนสุดคึกคัก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563  เวลา 19.00 น. บริเวณชายหาดพัทยากลาง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และกล่าวบูชาพร้อมลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในปีนี้ เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับประเพณีลอยกระทงอันงดงาม เมืองพัทยาเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยผนวกเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดงานดังกล่าวเพื่อให้นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันงดงามต่อไป ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ นำวัสดุอุปกรณ์ เข้าประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ชนะการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลในประเภทต่างๆดังนี้

1.ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 4, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 5, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 8 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 3

2. ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 7, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 8, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 9, รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 4

3. ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวัชรานุรักษ์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ปูแป้นรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวัดโพธิ์, รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมสมนาน้ำคืนเพ็ง

สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณงานพบว่าประชาชน นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น เพื่อร่วมกันอธิษฐานลอยกระทงขอขมาต่อสายน้ำที่ได้เคยล่วงเกิน นอกจากนี้ยังสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ ที่มาร่วมสร้างความสุขในค่ำคืนแห่งพระจันทร์เต็มดวงนี้… แล้วพบกับความสุขเต็มล้นเช่นนี้ได้ใหม่ในเทศกาลลอยกระทง ปี 2564

Pattaya City held Loy Krathong Festival 2020

On 31 October 2020, Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor along with Pattaya Deputy Mayors, Pattaya Committee and Pattaya Administrators opened the Loy Krathong Festival 2020 on the Halloween night. There were local citizens and tourist joined the Loy Krathong Festival 2020 night.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *