เมืองพัทยาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พระตำหนักซอย 5

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พระตำหนักซอย 5และ จุดสกัด ทัพพระยาเขาพระตำหนัก

เมื่อเช้าวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ พระตำหนักซอย 5 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์อรองนายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  นำกำลัง เทศกิจพัทยาเขตจอมเทียน  จิตอาสาเขต 4 ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ในการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อในการผสมตัวยาเป็นอย่างดี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อโควิด-19   พระตำหนักซอย 5   เขตพระราชฐาน  และ บริเวณจุดสกัด  ทัพพระยาเขาพระตำหนัก  นายไพรวัลย์  อารมณ์ชื่น  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เผย เมืองพัทยาได้แบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 5 เขต รับผิดชอบในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19   ได้แก่ 1. ชุมชน 5 ธันวา 2. ชุมชนชุมสาย 3. ชุมชนทัพพระยา 4. นาเกลือ 5. เขตติดต่อพื้นที่หนองปรือ หนองใหญ่ นายมาโนช  หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สำหรับประชาชนที่อยากให้เมืองพัทยาไปฉีดพ่นสามารถเขียนคำร้องได้ที่เมืองพัทยาเพื่อเข้าดำเนินการให้ทั่วถึงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

Pattaya City sprays anti- Covid-19 virus at Pratamnak Soi 5

In the morning 1st April 2020 at Pratamnak Soi 5, Pattaya, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor assigned Pattaya officials and involved departments spray anti- Covid-19 virus at Pratamnak Soi 5 and Thappraya police booth.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *