เริ่มแล้ว คนละครึ่งเฟส 5 กระตุ้นการจับจ่ายไทยช่วยไทย

Please follow and like us:

เริ่มแล้ว คนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. นี้ กระตุ้นการจับจ่ายไทยช่วยไทย

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายในตลาด ในเมืองพัทยา พบว่าบรรยากาศจับจ่ายซื้อของภายในตลาดกระเตี้ยงขึ้นเล็กน้อย บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ต่างบ่นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ประชาชนมีกำลังซื้อน้อย ขณะเดียวกันภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศว่า จะมีโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ให้สิทธิประชาชนลงทะเบียนใช้ได้วันละไม่เกิน 150 บาท รวมวงเงินคนละ 800 บาท ซึ่งจะเริ่มให้สิทธิประชาชนใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 นี้ ก็ทำให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า รู้สึกดีใจกันเป็นอย่างมาก โดยจากการสอบถามนางไข่  ร้านขายอาหารตามสั่งในเมืองพัทยา  กล่าวว่า ตั้งแต่หมดโครงการคนละครึ่ง ในตลาดก็เงียบเหงา ลูกค้าหายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการคนละครึ่งถือว่าดีมาก สามารถช่วยให้ร้านของตนขายของได้เพิ่มมากขึ้น แต่ครั้งนี้ให้แค่ 800 บาทถือว่าน้อยไป ก็อยากให้รัฐเพิ่มวงเงินจาก 800 บาท เป็น 1,500 บาทเหมือนเดิม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชวนประชาชนผู้มีสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค. 2565 โดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์หรือไม่เคยยืนยันตัวตน ขอให้เร่งยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้มีสิทธิรายใหม่และรายเดิมจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. เพื่อมิให้ถูกตัดสิทธิ์

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ใช้วงเงินรวม 21,200 ล้านบาท รัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นรายได้ให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านการใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ

นายสมเกียรติ  ขายหอยนางรมณ์ เผยในช่วงที่มีโครงการคนละครึ่งนั้น ร้านของตนเองก็เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง เพราะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านได้เป็นอย่างมาก แต่เมื่อโครงการคนละครึ่งหมด ก็ทำให้ลูกค้าหายไปประมาณ 50% ดังนั้นจึงหวังว่าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่นี้จะช่วยเพิ่มลูกค้าให้กับทางร้านได้เหมือนเช่นเคย

On 2nd September 2022, the reporter surveyed around Pattaya area after Half Half (50/50) Phase 5 project started again which government is set up for stimulates grassroots economy in Thailand. The project is worked out very well both for shop owners and buyers in Pattaya.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *