สภ.เมืองพัทยาจัดประชุมมอบนโยบายพร้อมมอบบัตรประจำตัวตำรวจอาสา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

สภ.เมืองพัทยาจัดประชุมมอบนโยบายพร้อมมอบบัตรประจำตัวตำรวจอาสาเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ม.ค. 67 ที่วัดใหม่หาดกระทิงทอง ชายหาดจอมเทียน (ศูนย์ฯตำบลยั่งยืน สภ.เมืองพัทยา) หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ร.ต.อ. พราว อ่อนโสม สวป.สภ.เมืองพัทยา ร.ต.ท.ทองอินทร์ ปัญญานาม รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมคณะตำรวจชุดตำบลยั่งยืน นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว ประธาน อาสาสมัครตำรวจชุมชนสภ.เมืองพัทยา และในนาม สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4 พร้อมประธานชุมชนซอยกอไผ่ ประธานวัดบุณย์กัญจนาราม ประธานชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ และตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง จัดประชุมมอบนโยบายพร้อมมอบบัตรประจำตัวตำรวจอาสารุ่น 1-3 รวมกว่า 70 คน เพื่อมาช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ถ่ายทอด  สร้างตำบลเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด โดยการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับชุดปฏิบัติการ ให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และปกป้องการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในอนาคตของชาติไทย ขยายโครงการ ลงสู่ทุกชุมชน ให้ความสำคัญในการป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด เริ่มดำเนินการตั้งแต่กระบวนการค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

On January 17th 2024 at Pattaya Police Sustainable Sub District Center in Wat Mai Hat Krathong Thong Jomtien Beach area, Pattaya Police Station held the meeting and presented Volunteer Police Identification Card to Pattaya Community Police Volunteers. As Pattaya Community Police Volunteers are helping Polices work effectively.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *