งานแถลงข่าวการจัดงานดนตรีบนชายหาด18 ก.ย. 65

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาแถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมดนตรีบนชายหาด  Music On the Beach 2022 18 ก.ย.65 นี้

วันที่13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมกับนางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา  นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมดนตรีบนชายหาด  Music On the Beach 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18 กันยายน 2565 บริเวณชายหาดพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมด้วยเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยา จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music On the Beach 2022 ในวันอาทิตย์ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่บริเวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้นายกเมืองพัทยาได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมกิจกรรม Music On the Beach 2022 ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะเป็นการแสดงความสามารถบนชายหาดของวงดุริยางค์​ Beach Talent Showband (BTS) และการประชันทีมสำหรับอุปกรณ์​เครื่องเป่าลมทองเหลือง Brass​ ​Theater Battles (BTB) ให้แต่ละวงได้มาร่วมแข่งขัน battle กัน สร้างสีสันด้านการดนตรีที่ชายหาดพัทยา โดยเชิญวงดุริยางค์ชื่อดังระดับประเทศ ถึง 11 วง เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับเหล่าคนรัก Marching Band ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และใช้ Soft Power ควบคู่ไปกับความสามารถด้านวัฒนธรรม ดนตรี ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถด้านแข่งขันกับวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย  โดยทางด้าน นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาเผยว่า ช่วงไตรมาสที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 5 ล้านกว่าคน เป็นต่างชาติกว่า 2 แสนคน ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย  และคาดว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทะลุถึงหลักล้านคนและสถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะดีขึ้นตามลำดับหลังจากสถานการณ์ต่างๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Pattaya Press conference Music On the Beach 2022 on Sunday 18th September 2022!

On 13th September 2022 at the G Floor Paris Terminal 21 Pattaya was the Pattaya Press conference “Music On the Beach 2022” Beach Talent Showbands. The event will be held on Sunday 18th September 2022 on Pattaya Beach.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *