สมเมืองพัทยาเขต 3 ประสานเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟส่องสว่างเกาะล้าน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สมาชิกเมืองพัทยาเขต 3 ประสานเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเกาะล้านที่ชำรุด

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ วิศัลย์ เพชรตระกูล นายดิลก ทองนาค  สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่แตงอ่อน ซื่อตรง ชาวบ้านบนเกาะล้าน ระหว่างทางได้มีชาวบ้านร้องเรียนขอให้ประสานเมืองพัทยาดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟทางส่องสว่างบริเวณทางเดินไปท่าเรือหน้าบ้าน เนื่องจากหลอดไฟทางปัจจุบันไม่มีความสว่าง เวลากลางคืนจะมืดและทำให้ไม่ปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยว สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 จึงได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ช่างโยธาสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านให้ช่วยมาดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟทางให้กับชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวและเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้โดยเร่งด่วน นอกจากนี้ช่วงเดินทางกลับ ที่จุดท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์สมาชิกสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3 ได้พบเห็นวัตถุคล้ายทองรูปพรรณเป็นกำไลข้อมือตกหล่นบริเวณทางเท้าท่าเทียบเรือดังกล่าวจึงนำส่งมอบให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียงร้อย ประจำจุดท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ลงบันทึกประจำวัน พร้อมประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรับทราบ หรือเจ้าของนำหลักฐานมาแสดงตนรับคืนต่อไป

On 4th September 2022 Pattaya City Council members district 3 coordinated with Civil Engineer Pattaya City Officers to repair a damaged light on the Koh Larn Island as the citizens complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *