เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่แก้ไขปัญหากำแพงพังถล่มหมู่บ้านเอกมงคล 4

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่แก้ไขปัญหากำแพงพังถล่มหมู่บ้านเอกมงคล 4 รื้อถอนกำแพงที่พังถล่ม และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบกำแพงที่มีมาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ หมู่บ้านเอกมงคล 4 นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาคำร้องเรียนของประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเวลาฝนตกหนัก ทำให้น้ำกัดเซาะกำแพงบ้านเรือนของประชาชนพังถล่มลงมา ซึ่งบางหลังที่ยังไม่ถล่มก็เกิดการโน้มเอียง เป็นอันตรายต่อประชาชน ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เข้าดำเนินการแก้ไขทันทีโดยการรื้อถอนกำแพงที่พังถล่ม และอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบกำแพงที่มีมาตรฐาน และออกแบบระบบการระบายน้ำให้ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อป้องกันกำแพงพังถล่ม และป้องกันน้ำท่วมต่อไปสำหรับประชาชนท่านใดประสบเหตุภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ 038-734934 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ

Nongprue Municipality fixing wall collapse problem at Eakmongkol 4 Village

On 16th September 2021, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality together with Nongprue Municipal Council Member led Nongprue municipal officers and Sanitary Engineering department officers visited Eakmongkol 4 Village to solve the wall collapse problem due to the heavy rain as the residents complained.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *