เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณสามแยกวัดสุทธาวาส (จอ LED 360 องศา) นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ร่วมพัฒนาและทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กลุ่มพลังมวลชน อป.พร. อสม. กรรมการชุมชน และจิตอาสาพระราชาทาน ร่วมกิจกรรม

Nongprue Municipality opens Royal Thai Volunteers event to honor King’s Birthday Rama 10

On 28th July 2020, Nongprue Municipality led by Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue Municipality opens Royal Thai Volunteers event to honor King’s Birthday Rama 10. There were many organizations and residents joined the activity. Activities in this event include cleaning and developing landscapes within the area of Nongprue Municipality.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *