ครอบครัวอิสลามในชุมชนซอยกอไผ่แจกข้าวกล่องวันละ 100 ชุด 7 วัน ช่วยชาวพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2564  ที่บริเวณกลางซอยกอไผ่  ครอบครัวเจริญสุขได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ โดยได้ทำข้าวกล่องแจกสับเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูที่สามารถรับประทานได้ทุกคนทุกศาสนา โดยแจกวันละ 100 กล่อง ตั้งแต่วันที่  17 –  23 สิงหาคม 64   ร่วมเป็นเวลา 7 วัน  รวมกว่า  700  กล่อง  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยอิ่มท้อง  และเป็นการทำบุญกุศลครั้งรอบกันของครอบครัวเจริญสุขเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ครั้งนี้ให้แก่บรรพบุรุษ และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ตามความเชื่อทางศาสนา

Islamic family in Soi Khopai distributes cooked meals to Pattaya citizens.

On 22nd August 2021 in the middle of Soi Khopai area, Charoensuk Family member were making merit to their deceased relatives by distributed 100 packs of cooked meals for 7 days from 17th till 23rd August 2021 to Pattaya citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *