เทศบาลเมืองหนองปรือเตรียมจัดงานลอยกระทง 19 พ.ย. 64

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่  28 ตุลาคม 2564  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา (หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมนายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางและเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการจัดโครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ซึ่งได้ปรึกษาหารือ ถึงแนวทางรูปแบบการจัดงาน การแสดง การประดับตกแต่งสถานที่ สถานที่ทางเข้า-ออก และจุดจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ร่วมประเพณีลอยกระทง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมไทย อันดีงามจัดภายใต้มาตรากรควบคุมของรัฐบาล

Nongprue Municipality plan for Loy Krathong Festival 2021

On 28th October 2021, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality along with Mr. Somchoke Yindeesuk, Deputy Mayor of Nongprue municipality, Nongprue Municipality team visited 82nd Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Public Park, Nongpure to inspect the area for Loy Krathong Festival 2021which will be held on Friday 19th November 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *