สโมสรไลออนส์พัทยาตากสินมอบวิลแชร์และเครื่องผลิต oxygenโรงพยาบาลเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา11.00 น.ที่ ชุมชนเขาน้อย 1 สโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน นำโดย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ สมาชิกสโมสรฯได้เป็นตัวแทนนำรถวิลแชร์ไปมอบให้กับลูกสาวของนายเฉลย เถื่อนชู ประธานชุมชนเขาน้อย ซึ่งป่วยกล้ามเนื้อด้านซ้ายอ่อนแรง ทำให้เดินไม่สะดวก เพื่อเอาไว้ใช้งาน จากนั้นได้นำเครื่องผลิต Oxygen ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 1 เครื่อง ไว้ใช้งานสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจหรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคมของทางสโมสรไลออนส์

Lions Club of Pattaya Taksin donated wheelchair and Oxygen machine to Pattaya City hospital

On 3rd August 2021 at Khonoi community, Lions Club of Pattaya Taksin led by Lion Banjong Banthoonprayuk and lion member together with Mr. Jirawat Plukjai, ChumSai Community President were representatives for hand out the wheelchair to Khonoi resident. The group also donated the Oxygen machine to Pattaya City hospital.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *