เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออกแจกทรายอเบทในชุมชน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออกแจกทรายอเบทในชุมชน โดยมี นางกัญฐนา พรชัย เลขาประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยาลงพื้นที่ ให้ความรู้ด้านโรคภัยต่างๆหรือโรคตามฤดูกาล แจกทรายอะเบท เพื่อบริการประชาชนฟรี โดยได้เริ่มเดินรณรงค์จากที่ทำการชุมชน และภายในซอยกอไผ่ยาวตลอดสาย ได้แนะนำวิถีการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้ไปขายเป็นรายได้เสริม และ 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย หากพบว่ามีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทันทีเพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้เลือกออก

Pattaya City cooperated with Khopai Community held Anti- Dengue Campaign

On 27th October 2019 at Khopai Community, Pattaya Subdivision of Public Health Services, Khopai Community and Volunteers held Anti- Dengue Campaign. Abate Sand Bags and Dengue Prevention Instructions advice were given to residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *