ททท.เมืองพัทยาแย้มต่างชาติฉีดวัคซีนครบ 2 โดสไม่ต้องกักตัว14 วัน เริ่ม 1 ตุลาคมนี้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่9 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรม Intercontinental Pattaya นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมหารือภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผอ.ททท. สำนักงานพัทยาและตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคตะ วันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่อง เที่ยวเมืองพัทยา และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศษรฐกิจ ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) มีแนวทางและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ 8 จังหวัด นำร่อง ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (สมุย) เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และบุรีรัมย์ โดยเริ่มต้นเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโมเดล Phuket Sandbox ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แล้วมายังพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและสัตหีบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆโดยกลุ่มประเทศที่จะเปิดรับเข้ามาในพื้นที่นั้นจะเป็นกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำตามสถิติจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉัดวัคซีนครบตามเกณฑ์วัคซีนที่กำหนดไว้แล้วในแต่ละชนิด แต่ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้วัคซีนที่นักท่องเที่ยวได้รับจากประเทศต้นทางจะต้องรับรองโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง และอายุ 6 -18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 มาแล้ว และมีหนังสือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง โดยที่นักท่องเที่ยวต้องพักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ และสามารถทำกิจกรรมใช้บริการได้จากสถานประกอบการตามพื้นที่ที่กำหนด โดยสถานประกอบการ หรือโรงแรมที่จะเข้าร่วมต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ เป็นหลัก ซึ่งการดำเนินการตามแผนดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายนั้นประชากรและแรงงานในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 70 % ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะสามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวให้ทันในช่วงเดือนตุลาคม 2564นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ได้กำหนดและมีความเห็นเป็นแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว ในรูปแบบจำกัดขอบเขต ซึ่ง Sealed Approach ประกอบด้วย Sealed Route และ Sealed Area ซึ่งในขณะนี้แผนการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีได้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยในที่ประชุมได้กำหนดและมีความเห็นเป็น Sealed Route ของการท่องเที่ยวเป็นเฉพาะพื้นที่เส้นทางการเดินทางในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน เช่น ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพักโรงแรมไหนก็ต้องท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดให้เฉพาะ ซึ่งจะมีข้อกำหนดออกมาว่าในการที่จะเป็น Sandbox ในเรื่องของโรงแรม หรือเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็น Sealed Route จะมีที่ไหนและจะมีข้อกำหนดออกมาจะเป็นแบบไหนบ้าง ซึ่งจะเป็นในเรื่องการดำเนินการระหว่าง ททท. และเมืองพัทยา นำเสนอ ศบค.ส่วนกลางพิจารณาต่อไป

Tourism Authority of Thailand’s Pattaya office advice foreign tourists which completed 2 doses of vaccination, no need to quarantine for 14 days, starting 1st October 2021

On 9th June 2021 at Intercontinental Pattaya, Mr. Yuthasak Supasorn, The Tourism Authority of Thailand (TAT) Governor was the president opens the tourism plan meeting, which Tourism Authority of Thailand’s Pattaya office advice foreign tourists whom completed received 2 doses of vaccination, no need to quarantine for 14 days, starting 1st October 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *