เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าแก่ผู้สูงอายุรักษาโรคไขข้อ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าแก่ผู้สูงอายุรักษาโรคไขข้อ

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ที่ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรี เมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการชะลอข้อติดด้วย ผ้าขาวม้า  นายวิรัตน์  ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้  เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือ เล็งเห็นว่าการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้านั้น เหมาะกับผู้สูงอายุ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับท่ากายบริหารในการชะลอการเกิดข้อติด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดภาวะติดบ้าน ติดเตียง เพิ่มการมองเห็น คุณค่าและความสำคัญของตนเอง ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีต่อไป

On 17th July 2020 at 5th Floor Mayor of Nongprue municipality, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue municipality was the president opens the exercising with loincloths project to treat older residents’ rheumatism. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *