คนเรือ หมอนวด และชุมชน รวมพลังทำความดีเก็บขยะชายหาดจอมเทียน12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

คนเรือ หมอนวด และชุมชน รวมพลังทำความดีเก็บขยะชายหาดจอมเทียน12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่  ชายหาดจอมเทียน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน โดยมีคนเรือ หมอนวด และตัวแทนชุมชนต่างๆประชาชน จิตอาสา กว่า 350 คน รวมพลังทำความดีเก็บขยะชายหาดจอมเทียนยาวตลอดสาย กว่า 7 กิโลเมตร เนื่องใน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและรักษาความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม 

Boatman, masseur, and community together help to collect and to gather rubbish at Jomtien Beach on 12 August, National Mother’s Day

On 11th August at Jomtien Beach Mr. Pattana Boonsawad, Deputy Mayor of Pattaya, being the ceremony’s president in opening the activity to clean Jomtien Beach. Boatman, masseur, many community representatives, and citizens more than 350 people helping in collecting and gathering rubbish along the 7 km beach due to National Mother’s Day.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *