รองนายกเผยเมืองพัทยา หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พร้อมดึงงบสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รองนายกเมืองพัทยาเผย หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พร้อมดึงงบสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้กลับมามีสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่โรงแรมเดอะ กรีนปาร์ค พัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยในที่ประชุม สมาคมนักธุกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยวต่างๆเริ่มดีขึ้นทางเมืองพัทยาพร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และ ททท.สำนักงานเมืองพัทยา โดยจะนำเงินอุดหนุนต่างๆในส่วนงบประมาณ ของเมืองพัทยาทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละเดือนเหมือนตามปกติที่เมืองพัทยาได้ทำต่อเนื่องมา และพร้อมที่จะร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้กลับมามีสีสันอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ร่วมลงทะเบียนขอรับตราสัญลักษณ์ SHA : Safety and Health Administration เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

On 8th July 2020 at The Green Park Resort Pattaya, Mr. Ronakit Ekasingh, Pattaya Deputy Mayor informed at Pattaya Business Tourism Association (PBTA), stated in the meeting that after the virus corona situation is beginning to get better; Pattaya City is ready to set up the supporting budget to promote Pattaya tourism activities to bring the lively city back to life again.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *